09.27.2019

Լեզու

Բառիմաստ։ Մենիմաստ և բազմիմաստ բառեր, հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ։ Էջ 27-30։

Գրականություն

  1. Միջնադարյան գրականություն, Նարեկացի. կյանքը, տաղերը, Տաղ Վարդավառի (աշխարհաբար),  Մեղեդի ծնդեան (աշխարհաբար)- ընթերցանություն, հարցերին անդրադարձ։
  2. Տանը գտնել կարդալ Գոշի և Այգեկցու առակները, համեմատել դրանք։