10.01.2019

Մխիթար Գոշ ,  առակներ և Վարդան Այգեկցի ,  Առակներ։ Անդրադարձ հարցերին։

Դարձվածքներ։ Հոմանիշ դարձվածքներ։ Էջ 30-ից։ Դարձվածաբանական բառարան