10.03.2019

Լեզու

  1. Դարձվածքներ, թևավոր խոսքեր։ Դարձվածային իմաստ-փոխաբերականություն։
  2. Անդրադարձ առաջադրանքներին. էջ 32-36

Գրականություն

  1.  Քուչակ՝ «Ես աչք…», «Երբ սէրն յաշխարհս եկաւ…», «Քանի ու քանի ասեմ...», « Եկին ու խապար բերին…» (էջ 26), «Աղվոր, քեզ բան մի կասեմ...» (47-րդը), «Երեկ ցորեկով բարով...» (43-րդը), «Ժամ-ժամ զիմ ղարիպություն»։
  2. Անդրադարձ շտեմարանի առաջադրանքներին (2-րդ, էջ 193-196)։