10.08.2019

 

  1. Լեզու
    Ձևաբանություն. Խոսքի մասերի բաժանումը խմբերի՝ ա) նյութական իմաստ ունեցող), բ) քերականական իմաստ ունեցող, գ) զգացմունքային իմաստ ունեցող։
  2. Բառ և բառաձև (վերջավորություն, դրան նշանակությունը)։
  3. Գոյական, հիմնական հատկանիշները։ Հոգնակի թվի կազմությունը։ էջ 49-50

 

Գրականություն

Սայաթ-Նովա։ «Դուն էն գլխեն իմաստուն իս», «Աշխարհս մե փանջարա է», «Աշխարհումս ախ չիմ քաշի», «Թամամ աշխարհ պտուտ էկա»

Անդրադարձ հարցերին (2-րդ, էջ 207)