10.10.2019

Լեզու

  1. Գոյականի հոլովն ու հոլովումը։ Հոլովների կիրառումը նախադասությունների մեջ։ Հայցական-ուղղական, տրական-հայցական հոլովների տարբերությունները։
  2. Ածական, թվական՝ առարկայի հատկանիշ ցույց տվող բառեր։ (էջ 50-52)

Գրականություն

Գոշ- «Բամբակենին և Սոսին», «Աստղերը և Լուսինը»,  «Ոսկին և ցորենը», «Արջը և մրջյունները» (26-րդը)

Այգեկցի- «Իմաստուն զինվորը», «Այրի կինն ու իշխանը», «Եզը և ձին»

Անդրադարձ հարցերին։