10.15.2019

Դերանուն, տեսակները, հոլովումը։ Դերանվանական և անվանական հոլովումներ։ Հոդեր, տեսակները, իմաստները։ (էջ 53-55)

Գրականություն

Միքայել Նալբանդյան. «Իտալացի աղջկա երգը», «Ազատություն», «Մանկության օրեր», «Ապոլլոնին». Անդրադարձ հարցերին (էջ 199-ից)։

Պետրոս Դուրյան. «Իմ մահը», «Իմ ցավը», «Սիրել», «Դրժել», «Լճակ», «Տրտունջք»։ Անդրադարձ հարցերին. 2-րդ, 208-ից։