10.18.2019

Լեզուն՝ Դերանուններ (էջ 55-ից)

Գրականություն՝ Պարոնյան՝ էջ 200. 36-ից, Թումանյան՝ էջ 205. 62-ից։