10.22.2019

Պարոնյան. «Մեծապատիվ մուրացկանները»։ Քննարկում, հեղինակի նպատակը, հակադրումը ռոմանտիզմին։

Լեզու

Մակբայ. տեսակները։ Մակբայի տարբերությունը ածականից, հարակատար դերբայից։ Անդրադարձ առաջադրանքներին (էջ 58-60)։