10.24.2019

Գրականություն՝ Թումանյան, Իսահակյան (Լսել «Աբու- Լալա Մահարին» )

Լեզու՝ Դիմավոր բայեր։ Դեմքի, թվի եղանակի, ժամանակի կարգերը։ Սահմանական եղանակ, ժամանակաձևերը։

Անդրադարձ՝ էջ 59-ից։