Գրաբարյան օրեր

Կատարման ժամանակը՝ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր։

9-րդ դասարանի համար՝

10-րդ դասարանցիների համար՝

11-րդ դասարանի համար

Արդյունքներ՝ ձայնագրություն-նկարահանումներ, գրաբար և աշխարհաբար տեքստերի համեմատություններ գրավոր, տեքստերի բովանդակության շուրջ էսսեներ։

Արդյունքներ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և այլն։

Ձայնագրություններ՝ 1, 2, 3, 4 և այլն։