Լեզվի օրեր. լեզու և մտածողություն

Նախագիծ

  1. Թեմաների ուսումնասիրում, ընտրում, աշխատանքի ժամանակացույցի կազմում։
  2. Ընտրած թեմաներով առաջին աշխատանքների կատարում, աշխատանքների քննարկում, վերլուծություններ, լրացումներ և շտկումներ
  3. Ընտրած թեմաների շուրջ բոլոր աշխատանքների մեկտեղում, ամեն թեմայի շուրջ եզրակացության ձևակերպում։
  4. Ձևակերպված եզրակացության շուրջ մտքերի շարադրում, նախապատրաստում կլոր սեղանի։
  5. Կլոր սեղան։

Թեմաներ և աղբյուրներ

  1. Լեզվի բառապաշարը և ազգի լեզվամտածողությունը (ընտրել բառապաշարից այնպիսի բառեր, որոնք մատնում են մտածողության որոշակի ուղղություն)- Գրականություն՝ Պ.Բեդիրյան. «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից», «Հայերեն թևավոր խոսքերի բառարան», «Շրջասությունների բառարան», Թ.Տոնոյան.«Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերությունը»
  2. «Մարդը և նրա խոսքը»- գրականություն՝ «Բառերը, որ մենք խոսում ենք», Ջուլիան Թրեժ. «Ինչպես խոսել, որ մարդիկ լսեն» , «Ինչ ենք ասում, երբ խոսում ենք» և այլն։
  3. Խոսք և մտածողություն՝ հոգեբանության տեսանկյունից. «Բուն», «Влияние речи на психическое развитие ребенка»
  4. Սովորողի ընտրած թեման։

Մեծերի համար՝

Հայերենում հայհոյանքներն ու անեծքները. Գրեթերթ , Medium.com, նյուզարմենիա և այլն։

Արդյունքներ.

Մելինե Ժամկոչյան , Էլլադա Բաբայան