09.02.2019

 1. Ծանոթացում։
 2. Ավագ դպրոցի կայքի ուսումնասիրում։
 3. «Թարգմանիր» և «Օրագիր» ամսագրերի ուսումնասիրում՝ որպես ուսումնական տարածքներ։
 4. «Սուրհանդակ» և «Էթիկետ» ռադիոների ուսումնասիրում, գործունեւթյան առաջարկներ, նախագծումներ։
 5. «Իմ կրթական հավակնությունները» նախագծով ուսումնասիրում ենք 9-րդ դասարանի ուսումնական պլանը։
 6. Գրառում բլոգում՝ «Ինչ և ինչպես եմ սովորելու 9-րդ դասարանում»։

Լրացուցիչ

 1. Հաջորդ դասի համար պատրաստիր գրական ամենահավանածդ ստեղծագործության մասին ընդարձակ գրառում։ Ներկայացրու՝ ինչն է հատկապես գրավել, քաղիր ամենահետաքրքիր հատվածները, ներկայացրու՝ ինչպես է ազդել քեզ վրա, ինչ է սովորեցրել կամ ինչից է զգուշացրել այդ ստեղծագործությունը։
 2. Լեզվական աշխատանք՝

Սպասավորները զայրույթով դուրս էին քշում սովա-ուկ մանուկներին որ ներս էին խ-կվել և կ-կվել դռան մոտ։

 • Լրացրու տրված նախադասության մեջ բաց թողած տառերը։
 • Գտիր ան հոլովման ենթարկվող գոյականները։
 • Գտիր նախադասության մեջ ածականը, որոշիր տեսակը։
 • Գտիր հականիշների մեկ զույգ։
 • Գտիր ածանցավոր 2 բառ։
 • Որոշիր քշել և խցկվել բայերի սեռերը։