09.25.2019

Առաջադրանքներ

  1. Սյունակներից ընտրիր մեկական նախածանց և արմատ, կազմիր նախածանցավոր բառեր։
    9եր
  2. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և վերջածանց և վերջածանցավոր բառեր կազմիր.
    9եր1
  3. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և բարդ բառեր կազմիր.
    9եր2