09.27.2019

Գրականություն՝ գրաբար

  1.  Գրաբարի ձեռնարկ-մաս 1-ին-ից կարդա «Արտաշես և Սաթենիկ» զրույցի առաջին հատվածը՝ էջ 10-11։ Կարդա նաև աշխարհաբար տարբերակը։ Համեմատիր։ Կատարիր առաջարկվող առաջադրանքները։Լեզու
  2. Կատարիր բառակազմական աշխատանքները. առանց նայելու առաջադրանքի սյունակներին գրիր-թվարկիր տասը ածանց։