09.30.2019

Լրացրու հարցաթերթը։

Գրականություն

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի «Դավիթ» և «Փոքր Մհեր» ճյուղերի շուրջ զրույցներ։ Հարցերի պատրաստում՝ խմբային աշխատանք։ Գրառումներ բլոգներում, հերոսների բնութագրում։

Տեղեկություններ «Սասունցի Դավիթ» բնագրի մասին։

 • Հոյակապ, վշտահար, անշեջ, կանթեղ, ճգնություն, նշխար, մագաղաթ, դժգույն, եղեռն, նախճիր, հորդա, դժխեմ, գեղջուկ, խանդավառ, դյուցազուն, ոսոխ, բյուրավոր, անընկճելի բառերը բացատրիր։

 

Հայոց լեզու

 1. Սյունակներից ընտրիր մեկական նախածանց և արմատ և նախածանցավոր բառ ստացիր.
  9-1
 2. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և վերջածանց և վերջածանցավոր բառ ստացիր.
  9-2
 3. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և բարդ բառ ստացիր.
  9-3
 4. Լրացրու բաց թողած տառերը։
  Մար-պետունի իշխանն այդ օրը զվար- տեսք ուներ, հա-ել էր տոնական զգեստ։ Գլխին դրել էր պո-պատյա արծաթազար- սաղավար-՝ սպիտակ ցցունքով և նախարարական զինանշանով։ Փայլփլում էին պղնձյա լանջապանակը, բազպանները, սրունքներին ամրացված երկաթահյուս զանգապանները և ճտ-ավոր կոշիկները։ Ծանր սուրը՝ արծաթազ-ծ պատյանով ըստ ամենայնի լ-ացնում էր նրա զինվորական զար-արանքը։
  Երբ ամենքը իրենց տեղերը բռնեցին, իշխանն առա-ացավ դեպի հովանոցի սյունաշարը և կանգնելով մա-մա-յա սանդու-քի վերին աստիճանին՝ խրո-տ ձայնով խոսեց.
  -Ազնի՛վ իշխաններ և իշխանուհիներ, սիրելի՛ զինակիցներ, մեր քաջազն արքան՝ Աշոտ Երկաթը անհաջողությունից քաշվել է Կաքավաբեր- և փակվելով անառիկ ամրոցում՝ սպասում է մեր օ-նությանը։ Գահը թափուր է։ Ո՞վ պիտի մտածի հայրենիքի փրկության համար։ Եր-վում եմ իմ հայրենիքի արևով, որ չեմ վերադառնա իմ ընտանիքի գիրկը, մինչև վեր-ին հագարացին չհալածվի Հայաստանից։