01.17.2020

Կարդում ենք Մարի Մելիքյանի պատմվածքները

Գրառում կատարիր այդ պատմվածքներից մեկի մասին։

Տեքստից գտեք

  1. 3 տարբեր հոլովումների ենթարկվող գոյականներ
  2. Բոլոր կապերը
  3. Անդեմ բայերը. որոշեք որ դերբայներն են, սեռը, կազմություը
  4. Ածականները։