01.20.2020

  1. Լրացրու բաց թողած տառերը։
  2. Ընդգծված բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։
  3. Տեքստից գտիր կալվածք, անջատել, ձոր, ասպնջական, թագավորական, ապարանք, տանիք, շոգ, լոկ բառերի հոմանիշները։

Տեքստ

Հայկազն նահապետի այս դաստակերտը, որ Տր-ատի շնորհիվ շքեղ վերաշինվելով դարձել էր անառիկ բեր-, Այրարատ նահանգի երկու գավառները միմյանցից բաժանող Գեղասարի գո-ավոր հարթության վրա էր։ Բար-ունքի սարավանդը, որի վրա էր դղյակը, շրջապատված էր խորունկ կիրճերով, լեռների խրո-տ ու գմբեթար- գագաթներով։ Ամրոցը պատսպարված էր բնական ամրություններով, ինչպես նաև կոկված ու հ-կված որ-աքարե ժայռերով։ Հարա-արևելյան կորնթար- բար-ունքի  սարավանդին կանգնած էին հյուրընկալ հսկաները՝ ար-ունական հինավուր- դղյակը՝ իր զվար- կառույցներով ու գո-տրիկ մատուռներով, Տր-ատի հոյակապ հովանոցը՝  վերասլաց սյուներով, քարե արձաններով, քանդակազար- ձե-ունով, ազատատենչ ոգուց բխող զար-աքանդակներով։ Միջօրեի տապն անցել էր. լուսնկա զովաշունչ երեկո էր։ Ներքևում՝ կիճում, ան-ուդար-ը դադարել էր, անօ-ևան ճամփորդները օ-ևան էին ստացել Այրիվանքում, որի խորշերից մոմի թրթռացող լույս էր երևում։
Հինավուր- Գառնու ամրոցում արթուն էր միայն թագուհին՝ Սահականույշը։

Գրականություն

  1. Կարդա Մարի Մելիքյանի ստեղծագործություններից ևս մեկը։ Մարի Մելիքյանի պատմվածքների մասին տեսակետդ գրիր։
  2. Կարդա այս հարցազրույցը։ Ինքդ հարց պատրաստիր Մարիին։