02.21.2020

Հայոց լեզու

Բայական անդամի լրացումներ

  • Խնդիրներ և պարագաներ։
  • Ուղիղ և անուղղակի խնդիրներ
  • Ուղիղ խնդրի առանձնահատկությունը։

Առաջադրանք.

  • Կետադրիր տեքստը։
  • Գտիր ուղիղ խնդիրները

Կորիոլանն ապստամբեց նա հարձակվեց Հռոմի վրա հռոմեացիներին ստիպելով փախչել։
Նա արհամարհեց ու մերժեց ծերակույտին։ Երբ երևաց մայրը Կորիոլանն ընդառաջ գնաց գրկախառնվելու բայց հուզախռով մայրը բացականչեց դողդոջուն ձայնով ընդհատ բառերով
Հեռո՛ւ մնա ինձանից։ Դեռ պիտի տեսնեմ արդյոք որդուս մոտ եմ եկել թե թշնամուս։ Միթե ծնել ու սնել եմ որ քեզ ապստամբ տեսնեմ։
Մոր խոսքերը որդու սիրտը շանթահարեցին։ Սարսռաց որդին և զայրույթն անցավ մակընթացությունից փոխվելով տեղատվության։ Մոր գիրկն ընկավ աննկուն ու անընկճելի զորավարը։
Եվ կտրիճ զավակը հակառակորդին հանձնվելով սրախողխող եղավ։

2. Անուղղակի խնդիրներ։ Հոլովներով և կապերով արտահատված անուղղակի խնդիրները՝ իմաստային տեսանկյունից (տե՛ս նյութում)։ 

Առաջադրանք.

Վերևի տեքստից գտիր անուղղակի խնդիրները։

 

Գրականություն

Կարդա Հովհ.Թումանյանի  «Թագավորն ու չարչին» բալլադները։