03.04.2020

 1. Շարահյուսորեն վերլուծիր տրված նախադասությունները և կետադրիր։
 2. Ընդգծված բառերը վերլուծիր նաև ձևաբանորեն։
 3. Նախադասություններից դուրս բեր հնչյունափոխված բառերը, վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը։
 1. Ճշմարտախոսության իր սկզբունքն այս անգամ էլ ամրապնդեց իր ունեցած արիությունը։
 2. Այդ հուշակոթողին մոտենալիս օդը դառնում է թափանցիկ ու զով։
 3. Մի առավոտ Անդրանիկը Երվանդին ուղարկեց կայազորի պետի մոտ իրենց ձիերը տեսնելու։
 4. Լիովին սթափվեց տեսնելով Միքայելին։
 5. Բանախոսելու եկածներն ահից դողում էին։
 6. Հիմա էլ պարզ ու պայծառ հիշում եմ մեր սարերի հազարամյակների ոտնահետքերն իրենց վրա կրող ոլոր-մոլոր ճամփաներն ու թեք կածանները։
 7. Նա չէր լսում դպրոցից տուն վերադարձող երեխաների աղմուկը։
 8. Նույնիսկ Նապոլեոնը հաճախ նեղն էր ընկնում ելքի բացակայությունն ըմբռնելով։
 9. Ամրոցը լեռան կրծքին կառչած հրվանդանի վրա է։
 10. Երկվորյակները միմյանցից բոլորովին չզանազանվելու չափ նման էին։
 11. Հիշենք նաև Չինգիզ Այթմատովի հիշողությունը կորցրած հերոսին։
 12. Անցյալի ավանդներից գրողի հրաժարվելը հաճախ մահացու է լինում արվեստի մեջ։
 13. Պատմության փորձը մեզ շատ է անհրաժեշտ ներկան գնահատելու և գալիք ճանապարհներն ավելի հստակ տեսնելու համար։