11.25.2019

Թեստի օրինակ

  1. Կատարիր թեստի օրինակի առաջադրանքները։ 
  2. Ստորև բերված տեքստում լրացրու բաց թողած տառերը։
  3. Սրարշավ, կնքեցին, ձգելով, ընչացքը բառերի արմատները գրիր։
  4. Ընդգծված բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։

Մի օր դղյակի դուռը բացվեց, և այնտեղից դուրս ելավ մի դեռատի պատանի՝ սրարշավ նժույգի վրա, ընտիր ասպազենով գո-որված։ Նրա հետևից երկաթյա նի-երը կնքեցին երկփե-կ դարպասը։ Պատանին, վճիտ հայացքը շուրջը ձ-գելով, խ-անեց նժույգը, սլացավ երկնահու- լեռներով, անդնդախոր ձորերով, ոտքդ դրեց մարդկային աշխարհը։ Ինչպես մի փետուր, նա ընկավ հողմերի ու հեղեղների ամենակուլ բերանը։ Հյուր-նկալվեց վայելքի տաճարներում, խմեց աստղափ-փու- գինին, վայելեց խրախճանքներ ու խնջույքներ, անհագուրդ ը-բոշխնեց գեղեցիկ պ-րուհիների և ծե-ծե-ող գեղուհիների սերը։

Այսպես հոսեց կյանքը, ու երբ արծաթազ-ծվեցին նրա գեղեցիկ գլուխն ու ընչացքը, վերադարձավ ու անապաստան ճա-փորդի պես բախեց դղյակի դուռը։ Սպասեց, սպասեց, և բացող չեղավ։ Բախեց նա վերստին, բայց, ավաղ, հավիտյան փակ էր դղյակի դուռը. նրան ոչ ոք չէր սպասում։