12.04.2019

Առաջադրանքներ

  1. Լրացրու տեքստում բաց թողած տառերը։
  2. Դուրս գրիր քեզ առաջին անգամ հանդիպած բառերը, գտիր դրանց բացատրությունները։
  3. Վանկատիր և գրիր, թե քանի բաց և քանի փակ վանկ ունեն  հանդիսական, հայտարարվեց, մենախոսություն, երևակայական  բառերը։
  4. Տեքստից գտիր հնչյունափոխված 3 բառ, վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևը։
  5. Տեքստում գտիր ավարտ, բառ, թուշ, շեղվել, հանցագործ բառերի հոմանիշները։
  6. Բառակազմական վերլուծության ենթարկիր համերգ,սառնասիրտ, հանդիսական, վերջին, մենախոսություն բառերը։
  7. Ընդգծված բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։

Համերգը մոտենում էր վա-ճանին, իսկ Փափազյանը շարունակում էր սառնասիրտ ու ա-բարտավան ոճով՝ կարծես ա-համարհելով հանդիսականներին։ Հայտարարվեց վերջին համարը՝ մենախոսություն «Մագբեթ» ող-երգությունից։ Երկու խոսք էլ չէր ասել, և մեկ էլ ամբողջ դահլիճը լարվեց ու շունչը պահած ակնապի- նայում էր դերասանին։ Նրա մի այ-ը քարացավ, իսկ մյուսը ջղ-ին ցնցվում էր։ Մկանները ջղագ-գի- դողում էին, իսկ աչքը կարծես ծռվել էր և ահա, ուր որ է, դուրս պիտի պո-թկար ակնակապի-ից։ Տանջա-ուկ մի ո-րագործ էր մեր աչքի առաջ։

Երկու մարդ կռվում էին Փափազյանի մեջ, ու հա-թեց ան-րեն ո-րագործը։ Երբ նա բարձրացրեց աջ ձեռքը՝ երևակայական դաշ-նը բռնած,՝ մարդիկ տեսան այդ դաշ-նը։ Այո՛, տեսան։ Ու թեև գիտեի՝ նրա ձեռքիքն ոչինչ չկար, ոչ ոք ինձ չէր կարող համոզել, թե նրա ձեռքին այդ պահին լույսի տակ փայլող դաշ-ն չտեսա։