Կարդում ենք արևմտահայ գրականություն

ճամփորդություն Աշտարակով 072
Քասաղ գետը

Ապրիլի 3-7-ը շաբաթվա նախագիծը

Արդյունքը՝ Սովորողների էսսեները՝ իրենց բլոգներում և կայքում։

  • Միջնադարյան Կիլիկիայի պոեզիան. Նահապետ Քուչակ
  • Արևմտահայ պոեզիա՝ Պետրոս Դուրյան, Միսաք Մեծարենց։

2. Բնությունն ու մարդը նշված հեղինակների գործերում։

3. Լեզվական համեմատություններ. Ժամանակակից արևելահայերեն, միջին՝ կիլիկյան հայերեն, արևմտահայերեն, «սփյուռքահայերեն»։

4. Քերականական և կետադրական գործնական կանոնների կրկնում։

 

 

Advertisements

Կրթահամալիրային լրատվություն

ճամփորդություն Աշտարակով 112
Օհանավաք

Մանկավարժական աշխատողի գարնանային  ճամբարի նախագիծ
Պարապմունքների վայրը
՝ Ավագ դպրոց, 3-1 լսարան
Փորձառության վայրը՝ Կրթահամալիրի տարբեր դպրոցներն ու հաստատությունները, ճամփորդության վայրերը։
Մասնակիցները՝ կրթահամալիրի՝ նախագիծն ընտրած դասավանդողներն ու սովորողները, այլ մասնակիցներ։ Շարունակել կարդալ

Թարգմանական նախագծեր

Պտղնավանք
Պտղնավանք

Թարգմանական աշխատանքը մշակում է նախ և առաջ մայրենի լեզուն, քանի որ հարկավոր է լինում մայրենի լեզվով ձևակերպելու թարգմանվող նյութը, խուսափելու օտարաբանությունից, համեմատության մեջ տեսնելու կառույցների տարբերությունները, ընտրելու անհրաժեշտ տարբերակը։  Շարունակել կարդալ

«Ապրենք միասին»

Եղեգնաձոր 027
Եղեգիսում

Մասնակցություն Աննա Մարությանի համակարգած «Ապրենք միասին» նախագծին.

Նպատակը՝ Համաշխարհային խաղաղության, համատեղ ստեղծագործ աշխատանքի և համատեղ կեցության նախապայմանների ստեղծում։ Շարունակել կարդալ

Երևան- 2800

DSC_1160
Եղեգիսում

Ուսումնասիրում ենք երևանյան մշակութային օջախներն ու դրանց գործունեությունը։

Խնդիրները՝ բանավոր խոսքի մշակում հարցազրույցների և ռադիոնյութերի միջոցով։ Երևանի մշակութային օջախների ճանաչում։ Շարունակել կարդալ