2015-2016 ուստարվա բովանդակային ծրագիր

2-րդ կիսամյակ

11-րդ դասարան

Գրականություն

  • Դիջիթեք-2016-ին և փետրվարյան մյուս ստուգատեսներին սովորողների անհատական կամ խմբաին աշխատանքների ներկայացում (վերանայում, խորհրդատվություն, շտկումներ)
  • Կարդում ենք Տերյան, Թումանյան, Չարենց (ըստ 2015-2016 ուստարվա օրացույցի). ստեղծագործությունների ընթերցում, քննարկումներ, վերլուծություններ, ուսումնական նյութերի պատրաստում։
  • Լևոն Շանթ. «Հին Աստվածներ» դրաման
  • Դանիել Վարուժան. բանաստեղծություններ, պոեմներ
  • Դերենիկ Դեմիրճյան. պատմվածքներ, «Հայը» էսսեն։
  • Արտասահմանյան գրականություն. Գարսիա Մարկես, Հարուկի Մուրակամի, Բորխես, ճապոնական բանաստեղծություն՝ թանկաներ և հոկքուներ։

Շարունակել կարդալ

Տեղեկանք «Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն» առարկաների 10 -12 -րդ դասարանների չափորոշիչներում և ծրագրերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

«Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն» առարկաների 10 -12 -րդ դասարանների չափորոշիչներում և ծրագրերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

Առարկայի գործող չափորոշիչը և ծրագրերը հաստատվել են  2008 թվականին: Գործողության մեջ մտնելուց հետո ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ-ի և նրա մասնաճյուղերի հայոց լեզվի և գրականության մասնագետների կողմից պարբերաբար իրականացվել են մշտադիտարկումներ Երևան քաղաքի և հանրապետության մար­զերի մի շարք հանրակրթական դպրոցներում, կազմակերպվել են հանդիպումներ առարկան դասավանդող մասնագետների հետ: Մշտադիտարկումներից և հանդիպումներից հետո կազմակերպվել են քննարկումներ ու սեմինարներ ուսուցիչների հետ` պետական չափորոշչին և առարկայի ծրագրային պահանջներին գործող ծրագրի և դասագրքերի համապատասխանության, դրանք ուսուցման գործընթացում արդյունավետ կիրառելու կարողությունների ու հմտու­թյուն­ների շուրջ: Շարունակել կարդալ

«Հայոց լեզու, գրականություն». ավագ դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր. հեղինակային կրթական ծրագրեր

2014-2015 ուսումնական տարի

Հանրակրթության պետական չափորոշչով «Հայոց լեզու, գրականություն» ուսումնական բնագավառի ուսուցումը նպատակաուղղված է. Շարունակել կարդալ